Jump to content
Sign in to follow this  
777

Manchester United Official Supporters Club Constitution

Препоръчани публикации

MANCHESTER UNITED OFFICIAL SUPPORTERS CLUB CONSTITUTION
КОНСТИТУЦИЯ НА ОФИЦАЛНИЯ ФЕН КЛУБ

Конституцията определя основата, на която КЛУБЪТ очаква Клоновете да се организиранат и работят


УПРАВЛЕНИЕ
Клонът трябва да има избрано ръководство (Ръководство), което да движи делата му и в идеалния случай трябва да се състои от следните елементи:

1. Председател
2. Секретар
3. Касиер
4. Членовете на Ръководство (минимум 3)

Всички постове трябва да мога да се преизбират на годишната сбирка на клона – Годишно Общо Събрание („ГОС”). Веднъж зибрано за първи път, Клубът трябва да бъде уведомен писмено за всички настъпили промени или допълнения в Ръководството.

Манчестър Юнайтед си запазва правото да внася промени в Ръководството на всеки клон, ако го смята за нужно.

СРЕЩИ НА РЪКОВОДСТВОТО
Ръководството трябва да заседава поне веднъж на всеки три месеца. Протоколът от всяко заседание трябва да се изпраща на Генералния Мениджър Билети и Членство (General Manager, Ticketing and Membership) веднага след всяко заседание. Копия от протоколите трябва да бъдат предоставяни на всеки един член на клона при посикване

Правила и Условия на Клона
Клонът трябва да предостави на всеки свой член, който се присъединява за пръв път или подновява своето членство, копие от Правилата и Условията на Клона. Те от своя страна трябва първо да бъдат одобрени от ръководството и Манчестър Юнайтед, и след това предоставени на членовете.

Членовете на клона трябва да получават известие за всяка промяна или добавка към Правила и Условия на Клона след като те бъдат публикувани.

ФИНАНСИИ
Ръководството трябва да бъде отговорно за капитала на клона. Всеки клон трябва да има собствена банкова сметка. Сметката трябва да бъде на името на Клона, а именно Фен Клуб Манчестър Юнайтед (MUSC), (Името на Клона), Клон.

Сметките на кредитните или дебитните карти, използвани от клона, трябва да са на името на Касиера.

СЧЕТОВОДСТВО
Ръководството отговаря за изготвянето на годишни счетоводни отчети на Клона и да ги представи за одобрение от членове на Клона на ГОС.

Всички членове на Клона имат право да получат копие от счетоводните отчети на ГОС или при поискване. Отчетите трябва да бъдат представени и на вниманието на Генералния Мениджър Билети и Членство за преглед.

Касиерът отговаря за отчетите на Клона. Отчетите трябва да бъдат актуализирани и да са достъпни за всеки член при поискване, което става със заявка/молба до касиера. Ако молбата му не бъде удовлетворена може да отправи молба в писмен вид на вниманието на Генералния Мениджър Билети и Членство.

КОМУНИКАЦИЯТА В КЛОНА
Ръководството следва да гарантира, че всички членове получават редовна информация, като клонът трябва да поддържа собствена уеб страница, където да информира членовете си за важни дати, публикувани протоколи и Конституцията на клона. Клубът ще изпрати до клона микро шаблон на сайта, който да бъде използван за тази цел.

ПЪТУВАНИЯ НА КЛОНА - Алкохол
Клонът трябва да се запознае със Закона за контрол на алкохола от 1985 г. ("Законът") не е правило на Манчестър Юнайтед, а закон на страната.

За ваша информация, Законът гласи: ”Престъпление е ако съзнателно се позволи пренасяне или употреба на алкохолни напитки във влак или друго превозното средство използвано за превоз на фенове до и от определено спортно събитие".

Полицията има право да арестува всеки човек, който обосновано е заподозрян в извършването / или извършва това "престъпление". Това обхваща и лицето, което наема превозното средство, управлява или за когото е наето.

Важно е да се отбележи, че законът се прилага за ВСЯКО превозно средство, което е адаптирано за превоз на повече от 8 пътници или превозва 2-ма или повече пътника.

Плащания
Заявки за билети без заплащане няма да бъдат приети. Клонът трябва да гарантира, че разполага с достатъчно средства по сметката си при плащане с кредитна карта.

Разпределение и разпространение на билетите за мач
Всички билети за мач определени от Клуба за Клона се разпределят междуте членовете на Клона в съответствие с Конституцията, одобрена от Ръководството и членовете преди началото на сезона. Всички желаещи да присъстват на мачовете трябва да бъдат регистрирани One United членове.

Прехвърляне на билети
Билетите са строго непрехвърляеми и трябва да се разпределят само между One United членове.

ПРЕВОДА Е НЕЛИЦЕНЗИРАН - СПРАВАКА С ОРИГИНАЛА НА АНГЛИЙСКИ В ОФИСА НА ФЕН КЛУБА

Сподели това мнение


Връзка към мнението
Сподели в други сайтове
Гост
Темата е заключена
Sign in to follow this  

×